Ljudstimulering

Hörselträning är avsedd för barn som är känsliga för ljud, är sena i sin språkutveckling eller har läs- och skrivsvårigheter. Träningen innebär att man arbetar med Auditiv ljudstimulering enligt Kjeld Johansens metod som användes på Alla sinnen och på Vestibularis. Den innebär att man lyssnar på specialinspelad musik i hörlurar 10 minuter/dag efter att man genomgått ett lyssningstest. Den inspelade musiken är anpassad till barnets lyssningskurva. Mindre barn, från tre år och uppåt, lyssnar på grundskivan medan äldre barn har en specialinspelad skiva anpassad efter individen.

 

Fördjupning:                                                             

www.dyslexia-lab.dk