Föreläsningar och kurser

 

Mina föreläsningar och kurser vänder till:                           

 

Föräldrar                                                                                

 

Barnmorskor, Personal på BVC och familjecentraler

                                                                                             Sjukgymnaster

Simlärare

Personal inom förskola och skola

                                                                                     Föreläsningarna kan omfatta en hel- eller halvdag, jag kan även komma till ett kvällsmöte.

 

                         

Motorisk träning och ljudstimulering 

 

Funderar ni kring barns motoriska utveckling?

 

I föreläsningen Motorisk träning och ljudstimulering lyfter jag rörelsens betydelse för barns kroppsuppfattning. Jag ger en inblick i barns motoriska utveckling från fostertiden och framåt och ger mängder med praktiska tips för vardagsarbetet. Ni får själva pröva de olika rörelserna som ni sedan kan använda i barngruppen. Träningen ger barnen bättre kroppsuppfattning, självförtroende och bättre förutsättningar att klara av skolan. Jag vill nå ut till pedagoger och föräldrar om vikten av tidiga insatser och om hur ett medvetet förhållningssätt kan bidra till barnens rörelseutveckling, språkliga och sociala utveckling.

 

Kursdeltagarnas omdömen

Kursdeltagarna är mycket positiva och vad de tycker allra bäst om är flertalet konkreta övningar som de direkt kan använda i sitt arbete och att jag kan ge många exempel på positiva resultat.

 

Citat från kursdeltagare/pedagoger

"Vi har fått tips och nya idéer och samtidigt har vi fått bekräftat att rörelse är en viktig del av barnens vardag."

"Nya kunskaper om hur kroppen och hjärnan samarbetar. Vilka rörelser som stimulerar olika saker och hur man kan träna dem. Tips på hur vi kan arbeta med barnen för att träna grundrörelserna och väcka barnens lust att röra sig."

"Du har väckt nyfikenhet kring rörelsens koppling till hjärnan och olika beteenden hos barnen. Att vissa rörelser skulle kunna förändra ett negativt beteendemönster hos ett barn är mycket intressant."

"Roliga övningar som samtidigt är stimulerande och lätta att ta till sig och lära barnen. För varje gång barnen tränar övningarna blir de bättre. Barnen tycker övningarna är roliga och gör dem med glädje."

 

 

Aktuellt

Klicka här och läs om "Medveten motorisk träning i förskolan"

Klicka här och läs om "Sensomotorik erbjuder"